• Достигната Кота + 0.00

    На 01. 07. 2023 година строителството на жилищна сграда "Сентрал Пойнт" достигна до етап Кота 0.00.

    Ръководството на МАКС СТРОЙ ГРУП изказва своите благодарности на всички свои работници, партньори и доставчици, за добре свършената работа!

  • Започна строителството на жилищна сграда Сентрал Пойнт

    На 23. 03. 2023 година с "първа копка" се сложи началото на изграждането на новата жилищна сграда "Сентрал Пойнт" на бул. Христо Ботев 102.